Kennisbasis Statistiek
Termen en onderwerpen in de Kennisbasis Statistiek

Maak een keuze uit de 1100+ termen en onderwerpen, die in de Kennisbasis Statistiek worden behandeld. Met een klik in de onderstaande lijst kom je direkt in de Kennisbasis. Binnen de Kennisbasis kun je dezelfde termen en onderwerpen sneller via de Glossary opzoeken. Als je voor de eerste keer de Kennisbasis bezoekt, loop dan ook even de korte (10 schermen tellende) Introductie tot de Kennisbasis door.

Ga terug naar de Homepage, start de Kennisbasis Statistiek of ga van hieruit naar het Forum Statistiek.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ATop
A posteriori kans   A posteriori kans
A priori kans   A priori kans
Aanpassingstoets   Aanpassingstoets
Absolute risico-reductie   Absolute risico-reductie
Additief   Additief
Adjusted R   Adjusted R
Afhankelijk   Afhankelijk
Afhankelijk variabele   Afhankelijk variabele
Afleiding van Bayes' regel   Afleiding van Bayes' regel
Afleiding van de binomiale verdeling   Afleiding van de binomiale verdeling
Afronden   Afronden
Agreement   Agreement
Algemene productregel   Algemene productregel
Algemene somregel   Algemene somregel
Algemene toets van de regressie   Algemene toets van de regressie
Alternatieve hypothese   Alternatieve hypothese
Analyse van de residuen   Analyse van de residuen
Analysis of variance   Analysis of variance
Animaties   Animaties
ANOVA   ANOVA
ANOVA met één factor   ANOVA met één factor
ANOVA met multipele lineaire regressie   ANOVA met multipele lineaire regressie
ANOVA met twee gekruiste factoren   ANOVA met twee gekruiste factoren
ANOVA van de regressie   ANOVA van de regressie
Applied research   Applied research
Arithmetic mean   Arithmetic mean
ARR   ARR
As treated analyse   As treated analyse
As treated analysis   As treated analysis
Asafsnede   Asafsnede
Aselect   Aselect
Aselecte   Aselecte
Aselecte steekproef   Aselecte steekproef
Aselectheid   Aselectheid
Associatie   Associatie
Associatie en correlatie   Associatie en correlatie
Associatiemaat   Associatiemaat
Associatiematen   Associatiematen
Association   Association
Asymptotically unbiased estimators   Asymptotically unbiased estimators
Asymptotisch zuivere schatters   Asymptotisch zuivere schatters
Autocorrelatie   Autocorrelatie
Autocorrelation   Autocorrelation
Average   Average
BTop
Barchart   Barchart
Bayes, Thomas   Bayes, Thomas
Berekening van de q-q-plot   Berekening van de q-q-plot
Berekening van het betrouwbaarheidsinterval   Berekening van het betrouwbaarheidsinterval
Berekening van Kendall's tau   Berekening van Kendall's tau
Bernoulli experiment   Bernoulli experiment
Bernoulli trial   Bernoulli trial
Beschrijvende statistiek   Beschrijvende statistiek
Beslissingsdiagram   Beslissingsdiagram
Best subset selection   Best subset selection
Beste subset selectie   Beste subset selectie
Beste subset-selectie   Beste subset-selectie
Bèta   Bèta
Beta coefficient   Beta coefficient
Bèta gewicht   Bèta gewicht
Beta weight   Beta weight
Betekenis van Bayes' regel   Betekenis van Bayes' regel
Betrouwbaar   Betrouwbaar
Betrouwbaarheid   Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheidsinterval   Betrouwbaarheidsinterval
Betrouwbaarheidsinterval v/h verschil van 2 steekproefgemiddelden   Betrouwbaarheidsinterval v/h verschil van 2 steekproefgemiddelden
Betrouwbaarheidsinterval v/h verschil van 2 steekproefproporties   Betrouwbaarheidsinterval v/h verschil van 2 steekproefproporties
Betrouwbaarheidsinterval van de regressiecoëfficiënten   Betrouwbaarheidsinterval van de regressiecoëfficiënten
Betrouwbaarheidsinterval van de steekproefproportie   Betrouwbaarheidsinterval van de steekproefproportie
Betrouwbaarheidsinterval van de steekproefvariantie   Betrouwbaarheidsinterval van de steekproefvariantie
Betrouwbaarheidsinterval van het steekproefgemiddelde   Betrouwbaarheidsinterval van het steekproefgemiddelde
Betrouwbare   Betrouwbare
Bias   Bias
Biased   Biased
Biases   Biases
Binair   Binair
Binaire variabele   Binaire variabele
Binomiaalcoëfficiënt   Binomiaalcoëfficiënt
Binomiaaltoets   Binomiaaltoets
Binomial coefficient   Binomial coefficient
Binomial distribution   Binomial distribution
Binomiale verdeling   Binomiale verdeling
Biologische variabiliteit   Biologische variabiliteit
Bivariaat   Bivariaat
Bivariate   Bivariate
Bivariate categorische uitkomsten   Bivariate categorische uitkomsten
Bivariate distribution   Bivariate distribution
Bivariate uitkomsten   Bivariate uitkomsten
Bivariate verdeling   Bivariate verdeling
Bloedersziekte   Bloedersziekte
Box- and whiskerplot   Box- and whiskerplot
Boxplot   Boxplot
Breedte   Breedte
Buigpunten   Buigpunten
CTop
Case-control onderzoek   Case-control onderzoek
Categorical variable   Categorical variable
Categorical variables   Categorical variables
Categorieën   Categorieën
Categorisch   Categorisch
Categorische predictoren in het regressie-model   Categorische predictoren in het regressie-model
Categorische variabele   Categorische variabele
Categorische variabelen   Categorische variabelen
Categoriseren   Categoriseren
Causaal   Causaal
Causale   Causale
Causaliteit   Causaliteit
Celfrequenties   Celfrequenties
Central limit theorem   Central limit theorem
Centrale limietstelling   Centrale limietstelling
Centrum   Centrum
Centrum en spreiding   Centrum en spreiding
Centrummaat   Centrummaat
Centrummaten   Centrummaten
Centrummaten en meetniveau   Centrummaten en meetniveau
Centrummaten en uitbijters   Centrummaten en uitbijters
Ceteris paribus   Ceteris paribus
Chance   Chance
Chance experiment   Chance experiment
Chance experiments   Chance experiments
Chance variable   Chance variable
Chance variable   Chance variable
Channeling   Channeling
Chikwadraat   Chikwadraat
Chikwadraat-toets op associatie   Chikwadraat-toets op associatie
Chikwadraat-toets, één steekproef   Chikwadraat-toets, één steekproef
Chikwadraat-toets, één steekproef en twee categorieën   Chikwadraat-toets, één steekproef en twee categorieën
Chikwadraat-toets, twee steekproeven   Chikwadraat-toets, twee steekproeven
Chikwadraat-toets, twee steekproeven en twee categorieën   Chikwadraat-toets, twee steekproeven en twee categorieën
Chikwadraat-verdeling   Chikwadraat-verdeling
Chisquare   Chisquare
Chi-square distribution   Chi-square distribution
Cirkeldiagram   Cirkeldiagram
Class limits   Class limits
Class midpoint   Class midpoint
Class midpoints   Class midpoints
Class width   Class width
Classificated   Classificated
Classificeren   Classificeren
Claudicatio intermittens   Claudicatio intermittens
Clinical trial   Clinical trial
Clustered sample   Clustered sample
Coefficient of variation   Coefficient of variation
Cohen's kappa   Cohen's kappa
Cohen's kappa met meer dan 2 categorieën   Cohen's kappa met meer dan 2 categorieën
Cohen's kappa toetsen   Cohen's kappa toetsen
Collineariteit   Collineariteit
Collineariteitsmaten   Collineariteitsmaten
Colofon   Colofon
Combinaties   Combinaties
Complement   Complement
Complementaire kansen   Complementaire kansen
Compound hypothesis   Compound hypothesis
Concordance   Concordance
Concordant   Concordant
Concordante   Concordante
Conditional probabilities   Conditional probabilities
Conditional probability   Conditional probability
Conditional probability   Conditional probability
Conditionele kans   Conditionele kans
Conditionele kansen   Conditionele kansen
Conditionele verdeling   Conditionele verdeling
Confidence interval   Confidence interval
Confidentie-interval   Confidentie-interval
Confounder   Confounder
Confounding   Confounding
Confounding   Confounding
Confounding and effect modification   Confounding and effect modification
Confounding by indication   Confounding by indication
Confounding variable   Confounding variable
Conservatief   Conservatief
Consistente schatters   Consistente schatters
Contingentietabel   Contingentietabel
Contingentietabellen   Contingentietabellen
Continu   Continu
Continue kansverdelingen   Continue kansverdelingen
Continue variabele   Continue variabele
Continue variabelen   Continue variabelen
Continuïteitscorrectie   Continuïteitscorrectie
Continuity correction   Continuity correction
Continuous   Continuous
Continuous distributions   Continuous distributions
Continuous variable   Continuous variable
Continuous variables   Continuous variables
Controle   Controle
Controle achteraf   Controle achteraf
Controle voor spreiding   Controle voor spreiding
Controle vooraf   Controle vooraf
Controlegroep   Controlegroep
Controlled study   Controlled study
Correlatie   Correlatie
Correlatie en causaliteit   Correlatie en causaliteit
Correlatiecoëfficiënt   Correlatiecoëfficiënt
Correlatiecoëfficiënten   Correlatiecoëfficiënten
Correlatiematrix   Correlatiematrix
Covariantie   Covariantie
Covariantie-analyse   Covariantie-analyse
Cramer's V   Cramer's V
Critical region   Critical region
Critical value   Critical value
Critical values   Critical values
Cross-over onderzoek   Cross-over onderzoek
Cross-sectioneel onderzoek   Cross-sectioneel onderzoek
Crosstable   Crosstable
Crosstables   Crosstables
Cumulatief frequentiediagram   Cumulatief frequentiediagram
Cumulatieve frequentie   Cumulatieve frequentie
Cumulatieve frequenties   Cumulatieve frequenties
Cumulatieve kans   Cumulatieve kans
Cumulatieve kansen   Cumulatieve kansen
Cumulatieve proportie   Cumulatieve proportie
Cumulatieve proporties   Cumulatieve proporties
Cumulative probabilities   Cumulative probabilities
Cumulative probability   Cumulative probability
Curvilineair   Curvilineair
DTop
Data-analyse   Data-analyse
Dataverzameling   Dataverzameling
Deciel   Deciel
Deductie   Deductie
Deductief   Deductief
Deelverzameling   Deelverzameling
Degrees of freedom   Degrees of freedom
Density   Density
Dependent   Dependent
Dependent variable   Dependent variable
Descriptive statistics   Descriptive statistics
Determinatiecoëfficiënt   Determinatiecoëfficiënt
Deviatie   Deviatie
Deviaties   Deviaties
Dichotome   Dichotome
Dichotomous   Dichotomous
Dichotomous   Dichotomous
Dichotoom   Dichotoom
Directional alternative   Directional alternative
Discordant   Discordant
Discordante   Discordante
Discreet   Discreet
Discrete   Discrete
Discrete kansverdelingen   Discrete kansverdelingen
Discrete probability distributions   Discrete probability distributions
Discrete variabele   Discrete variabele
Discrete variabelen   Discrete variabelen
Disjunct   Disjunct
Dispersion   Dispersion
Doorsnede   Doorsnede
Double stem-and-leaf plot   Double stem-and-leaf plot
Double-blind controlled   Double-blind controlled
Dubbelblind gecontroleerd   Dubbelblind gecontroleerd
Dummy-variabelen in het regressie-model   Dummy-variabelen in het regressie-model
ETop
E(MS)   E(MS)
EAS   EAS
Ecological correlation   Ecological correlation
Ecological fallacy   Ecological fallacy
Ecologische correlatie   Ecologische correlatie
Een steekproef, categorische variabele   Een steekproef, categorische variabele
Een steekproef, continue variabele   Een steekproef, continue variabele
Eenzijdig alternatief   Eenzijdig alternatief
Eenzijdig betrouwbaarheidsinterval   Eenzijdig betrouwbaarheidsinterval
Eenzijdig of tweezijdig toetsen   Eenzijdig of tweezijdig toetsen
Eenzijdig toetsen   Eenzijdig toetsen
Effectmodificatie   Effectmodificatie
Efficiënte schatter   Efficiënte schatter
Efficiënte schatters   Efficiënte schatters
Efficiëntie   Efficiëntie
Efficiëntie van onzuivere schatters   Efficiëntie van onzuivere schatters
Eigenschappen van puntschatters   Eigenschappen van puntschatters
Empirical content   Empirical content
Empirisch   Empirisch
Empirisch wetenschappelijk onderzoek   Empirisch wetenschappelijk onderzoek
Empirische inhoud   Empirische inhoud
Empirische kansverdelingen   Empirische kansverdelingen
Empirische wetenschappen   Empirische wetenschappen
Enkelvoudige aselecte steekproef   Enkelvoudige aselecte steekproef
Enkelvoudige en samengestelde steekproeven   Enkelvoudige en samengestelde steekproeven
Enkelvoudige hypothese   Enkelvoudige hypothese
Enkelvoudige steekproef   Enkelvoudige steekproef
Enquête   Enquête
Enquêtes in kleine populaties   Enquêtes in kleine populaties
Errors   Errors
Estimate   Estimate
Estimator   Estimator
Event   Event
Exclusief   Exclusief
Exhaustive   Exhaustive
Expectation   Expectation
Expectations   Expectations
Expected value   Expected value
Expected values   Expected values
Expected values of the mean sum of squares   Expected values of the mean sum of squares
Experimenteel en observationeel onderzoek   Experimenteel en observationeel onderzoek
Experimenteel onderzoek   Experimenteel onderzoek
Exploratief en inferentieel onderzoek   Exploratief en inferentieel onderzoek
Exploratief onderzoek   Exploratief onderzoek
FTop
Factor   Factor
Factoren   Factoren
Falsifiable   Falsifiable
Falsifieerbaar   Falsifieerbaar
F-change   F-change
Fisher's transformatie   Fisher's transformatie
Follow-up study   Follow-up study
Frequency density   Frequency density
Frequency distribution   Frequency distribution
Frequency distributions   Frequency distributions
Frequentie   Frequentie
Frequentiedichtheid   Frequentiedichtheid
Frequentiepolygoon   Frequentiepolygoon
Frequenties   Frequenties
Frequentietabel   Frequentietabel
Frequentieverdeling   Frequentieverdeling
Frequentieverdelingen   Frequentieverdelingen
Frequentist probability model   Frequentist probability model
Frequentistische kansmodel   Frequentistische kansmodel
F-to-add   F-to-add
F-toets   F-toets
F-to-remove   F-to-remove
Fundamental research   Fundamental research
Fundamenteel en toegepast onderzoek   Fundamenteel en toegepast onderzoek
Fundamenteel onderzoek   Fundamenteel onderzoek
F-verdeling   F-verdeling
GTop
Gauss'se verdeling   Gauss'se verdeling
Gebeurtenis   Gebeurtenis
Geblokte steekproef   Geblokte steekproef
Gecategoriseerd   Gecategoriseerd
Geclassificeerd   Geclassificeerd
Geclusterde steekproef   Geclusterde steekproef
Gecorreleerd   Gecorreleerd
Gedragsregels voor de onderzoeker   Gedragsregels voor de onderzoeker
Gekruist onderzoek   Gekruist onderzoek
Gematched   Gematched
Gemiddelde   Gemiddelde
Gemiddelde kwadratensom   Gemiddelde kwadratensom
Gemiddelde kwadratische fout   Gemiddelde kwadratische fout
Gemiddelde, geclassificeerde uitkomsten   Gemiddelde, geclassificeerde uitkomsten
Gemiddelde, gegroepeerde uitkomsten   Gemiddelde, gegroepeerde uitkomsten
Generaliseerbaarheid   Generaliseerbaarheid
Generalizability   Generalizability
Geneste ANOVA   Geneste ANOVA
Genetische diagnostiek   Genetische diagnostiek
Geometric mean   Geometric mean
Geometrisch gemiddelde   Geometrisch gemiddelde
Gepaard   Gepaard
Gepaard onderzoek   Gepaard onderzoek
Gepaarde individuen   Gepaarde individuen
Gepaarde t-toets   Gepaarde t-toets
Gepoolde variantieschatting   Gepoolde variantieschatting
Gepoolede proportie   Gepoolede proportie
Gepoolede proporties   Gepoolede proporties
Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek   Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek
Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt   Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt
Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten   Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten
Gestapeld histogram   Gestapeld histogram
Gestapeld staafdiagram   Gestapeld staafdiagram
Gestratificeerde steekproef   Gestratificeerde steekproef
Getrapte steekproef   Getrapte steekproef
Gevoeligheid   Gevoeligheid
Gevoeligheidsanalyse   Gevoeligheidsanalyse
Gewogen gemiddelde   Gewogen gemiddelde
Gewogen kappa   Gewogen kappa
Gewogen kappa toetsen   Gewogen kappa toetsen
Gewogen regressie   Gewogen regressie
Glossary   Glossary
Glossary index   Glossary index
Goodness-of-fit toets   Goodness-of-fit toets
Grafieken   Grafieken
HTop
Helling   Helling
Hemofilie   Hemofilie
Herhaalde metingen ANOVA   Herhaalde metingen ANOVA
Heteroscedasticiteit   Heteroscedasticiteit
Heteroscedasticity   Heteroscedasticity
Heuristieken   Heuristieken
Hierarchical linear modelling   Hierarchical linear modelling
Histogram   Histogram
Histogram, ongelijke klassen   Histogram, ongelijke klassen
Homoscedast   Homoscedast
Homoscedasticiteit   Homoscedasticiteit
Homoscedasticiteit van de toevallige afwijkingen   Homoscedasticiteit van de toevallige afwijkingen
Homoscedasticity   Homoscedasticity
Hoofdvenster   Hoofdvenster
Hypergeometrische verdeling   Hypergeometrische verdeling
Hyperlink   Hyperlink
Hyperlinks   Hyperlinks
Hypothetisch-deductieve model   Hypothetisch-deductieve model
ITop
ICC   ICC
ICC voor meer dan twee metingen of beoordelaars   ICC voor meer dan twee metingen of beoordelaars
ICC voor twee metingen of beoordelaars   ICC voor twee metingen of beoordelaars
ICC voor twee of meer vaste methoden of beoordelaars   ICC voor twee of meer vaste methoden of beoordelaars
Independence   Independence
Independent   Independent
Independent   Independent
Independent samples   Independent samples
Inductie   Inductie
Inductie en deductie   Inductie en deductie
Inductief   Inductief
Inferential statistics   Inferential statistics
Inferentieel onderzoek   Inferentieel onderzoek
Inferentiële statistiek   Inferentiële statistiek
Inflection points   Inflection points
Intention to treat analyse   Intention to treat analyse
Intention to treat analysis   Intention to treat analysis
Interactie   Interactie
Interactie tussen regressors   Interactie tussen regressors
Intercept   Intercept
Interkwartielafstand   Interkwartielafstand
Internet-enquêtes   Internet-enquêtes
Interquartile range   Interquartile range
Intersection   Intersection
Interval   Interval
Interval estimator   Interval estimator
Interval level   Interval level
Intervalniveau   Intervalniveau
Intervalschatter   Intervalschatter
Interview   Interview
Intraclass correlatiecoëfficiënt   Intraclass correlatiecoëfficiënt
Introductie tot de kennisbasis   Introductie tot de kennisbasis
Intuitieve kansmodel   Intuitieve kansmodel
Iteratief   Iteratief
JTop
Juist   Juist
Juistheid   Juistheid
KTop
Kans   Kans
Kans en kansexperiment   Kans en kansexperiment
Kansberekening   Kansberekening
Kansdefinitie   Kansdefinitie
Kansdichtheid   Kansdichtheid
Kansdichtheidskromme   Kansdichtheidskromme
Kansexperiment   Kansexperiment
Kansexperimenten   Kansexperimenten
Kansregels   Kansregels
Kansrekening   Kansrekening
Kansvariabele   Kansvariabele
Kansvariabelen   Kansvariabelen
Kansverdeling   Kansverdeling
Kansverdeling als model   Kansverdeling als model
Kansverdeling v/h verschil van 2 steekproefgemiddelden   Kansverdeling v/h verschil van 2 steekproefgemiddelden
Kansverdeling v/h verschil van 2 steekproefproporties   Kansverdeling v/h verschil van 2 steekproefproporties
Kansverdeling van de steekproefproportie   Kansverdeling van de steekproefproportie
Kansverdeling van de steekproefvariantie   Kansverdeling van de steekproefvariantie
Kansverdeling van de toetsingsgrootheid   Kansverdeling van de toetsingsgrootheid
Kansverdeling van het steekproefgemiddelde   Kansverdeling van het steekproefgemiddelde
Kansverdeling van steekproefgrootheden   Kansverdeling van steekproefgrootheden
Kansverdelingen   Kansverdelingen
Kappa   Kappa
Kappa met meer dan 2 categorieën   Kappa met meer dan 2 categorieën
Kappa toetsen   Kappa toetsen
Karl Popper   Karl Popper
Kendall's tau   Kendall's tau
Kengetallen   Kengetallen
Kennisbasis Startpagina   Kennisbasis Startpagina
Klassen   Klassen
Klassenbreedte   Klassenbreedte
Klassengrenzen   Klassengrenzen
Klassenmidden   Klassenmidden
Klassenmiddens   Klassenmiddens
Klasse-variabele   Klasse-variabele
Klasse-variabelen   Klasse-variabelen
Kleinste kwadraten-methode   Kleinste kwadraten-methode
Klinisch vergelijkend onderzoek   Klinisch vergelijkend onderzoek
Knoop   Knoop
Knopen   Knopen
Kolomtotalen   Kolomtotalen
Kritieke gebied   Kritieke gebied
Kritieke waarde   Kritieke waarde
Kritieke waarden   Kritieke waarden
Kritieke waarden bij de Mann-Whitney toets   Kritieke waarden bij de Mann-Whitney toets
Kritieke waarden bij de Wilcoxon toets   Kritieke waarden bij de Wilcoxon toets
Kruistabel   Kruistabel
Kruistabellen   Kruistabellen
Kwadratensom   Kwadratensom
Kwalitatief   Kwalitatief
Kwalitatief onderzoek   Kwalitatief onderzoek
Kwalitatieve variabele   Kwalitatieve variabele
Kwalitatieve variabelen   Kwalitatieve variabelen
Kwantielen   Kwantielen
Kwantitatief en kwalitatief onderzoek   Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
Kwantitatief onderzoek   Kwantitatief onderzoek
Kwantitatieve variabelen   Kwantitatieve variabelen
Kwartiel   Kwartiel
Kwartielen   Kwartielen
Kwintiel   Kwintiel
LTop
Least squares method   Least squares method
Left one-sided alternative   Left one-sided alternative
Level of measurement   Level of measurement
Levels of measurement   Levels of measurement
Lijndiagram   Lijndiagram
Lijngrafiek   Lijngrafiek
Likelihood ratio   Likelihood ratio
Lineaire regressie   Lineaire regressie
Lineaire regressiemodel   Lineaire regressiemodel
Lineaire transformatie   Lineaire transformatie
Lineaire transformaties   Lineaire transformaties
Linechart   Linechart
Linkeroverschrijdingskans   Linkeroverschrijdingskans
Linkeroverschrijdingskansen   Linkeroverschrijdingskansen
Linkseenzijdig alternatief   Linkseenzijdig alternatief
Linksscheve verdeling   Linksscheve verdeling
Locatie   Locatie
Logarithmic transformation   Logarithmic transformation
Logarithmische transformatie   Logarithmische transformatie
Logistische regressie   Logistische regressie
Logtransformatie   Logtransformatie
Longitudinaal en transversaal onderzoek   Longitudinaal en transversaal onderzoek
Longitudinaal onderzoek   Longitudinaal onderzoek
Longitudinal research   Longitudinal research
MTop
Mann-Whitney toets   Mann-Whitney toets
Marginal distribution   Marginal distribution
Marginale verdeling   Marginale verdeling
Matched pairs   Matched pairs
Maten van overeenstemming   Maten van overeenstemming
Maximaal efficiënte zuivere schatter   Maximaal efficiënte zuivere schatter
McNemar's toets voor gepaarde waarnemingen   McNemar's toets voor gepaarde waarnemingen
Mean   Mean
Mean of classificated data   Mean of classificated data
Mean of grouped data   Mean of grouped data
Mean square   Mean square
Mean squared error   Mean squared error
Mean sum of squares   Mean sum of squares
Measure of dipersion   Measure of dipersion
Measure of location   Measure of location
Measures of dipersion   Measures of dipersion
Measures of location   Measures of location
Mediaan   Mediaan
Mediaan toetsen   Mediaan toetsen
Median   Median
Medische diagnostiek   Medische diagnostiek
Meervoudig staafdiagram   Meervoudig staafdiagram
Meet- en waarnemingsfouten   Meet- en waarnemingsfouten
Meetinstrument   Meetinstrument
Meetinstrumenten   Meetinstrumenten
Meetkundig gemiddelde   Meetkundig gemiddelde
Meetniveau   Meetniveau
Meetniveaus   Meetniveaus
Methodenvergelijking   Methodenvergelijking
Methodologie   Methodologie
Methodologie van onderzoek   Methodologie van onderzoek
Minimum variance unbiased estimator   Minimum variance unbiased estimator
MLR   MLR
Modal class   Modal class
Modale klasse   Modale klasse
Modaliteit   Modaliteit
Mode   Mode
Modelleren met MLR   Modelleren met MLR
Moderatie   Moderatie
Modificatie   Modificatie
Modus   Modus
MSE   MSE
Multicollineariteit   Multicollineariteit
Multilevel analyse   Multilevel analyse
Multipele correlatiecoëfficiënt   Multipele correlatiecoëfficiënt
Multipele lineaire regressie   Multipele lineaire regressie
Multiple barchart   Multiple barchart
MVU   MVU
NTop
Natuurlijke variabiliteit   Natuurlijke variabiliteit
Negatieve correlatie   Negatieve correlatie
Negatively skewed distribution   Negatively skewed distribution
Niet-lineaire regressie   Niet-lineaire regressie
Niet-lineaire samenhang   Niet-lineaire samenhang
Niet-lineaire transformatie   Niet-lineaire transformatie
Niet-lineaire transformaties   Niet-lineaire transformaties
Niet-parametrische toetsen   Niet-parametrische toetsen
NNH   NNH
NNT   NNT
Nominaal   Nominaal
Nominaal meetniveau   Nominaal meetniveau
Nominaal niveau   Nominaal niveau
Nominal   Nominal
Nominal level   Nominal level
Nominal level   Nominal level
Nondirectional alternative   Nondirectional alternative
Nonparametric tests   Nonparametric tests
Nonrespons   Nonrespons
Nonrespons bij enquêtes   Nonrespons bij enquêtes
Nonrespons bij internet-enquêtes   Nonrespons bij internet-enquêtes
Nonrespons door onbereikbaarheid   Nonrespons door onbereikbaarheid
Nonrespons door weigering   Nonrespons door weigering
Non-response   Non-response
Nonrespons-onderzoek   Nonrespons-onderzoek
Nonsense correlations   Nonsense correlations
Normaalvergelijkingen   Normaalvergelijkingen
Normal approximation to discrete distributions   Normal approximation to discrete distributions
Normal distribution   Normal distribution
Normal ordered statistics   Normal ordered statistics
Normale benadering   Normale benadering
Normale benadering van discrete verdelingen   Normale benadering van discrete verdelingen
Normale verdeling   Normale verdeling
Normale verdeling van de toevallige afwijkingen   Normale verdeling van de toevallige afwijkingen
Normalisatie   Normalisatie
Normaliseren   Normaliseren
Nulhypothese   Nulhypothese
Nulhypothese en werkhypothese   Nulhypothese en werkhypothese
Null hypothesis   Null hypothesis
Number Needed to Harm   Number Needed to Harm
Number Needed to Treat   Number Needed to Treat
OTop
Observational research   Observational research
Observationeel   Observationeel
Observationeel onderzoek   Observationeel onderzoek
Observing   Observing
Odds   Odds
Odds ratio   Odds ratio
Odds ratio toetsen   Odds ratio toetsen
Onafhankelijk   Onafhankelijk
Onafhankelijk variabele   Onafhankelijk variabele
Onafhankelijk variabelen   Onafhankelijk variabelen
Onafhankelijke   Onafhankelijke
Onafhankelijke steekproeven   Onafhankelijke steekproeven
Onafhankelijkheid   Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid van de toevallige afwijkingen   Onafhankelijkheid van de toevallige afwijkingen
Onbetrouwbaarheid   Onbetrouwbaarheid
Onderscheidingsvermogen   Onderscheidingsvermogen
Onderzoeksobject   Onderzoeksobject
Onderzoeksobjecten   Onderzoeksobjecten
Onderzoeksopzet   Onderzoeksopzet
Onderzoeksopzet bij regressie   Onderzoeksopzet bij regressie
Onderzoeksvraag   Onderzoeksvraag
One-sided alternative   One-sided alternative
One-sided confidence interval   One-sided confidence interval
One-sided testing   One-sided testing
One-tailed testing   One-tailed testing
Opbouw van de kennisbasis   Opbouw van de kennisbasis
Operationaliseren   Operationaliseren
Operationalize   Operationalize
Opinie-onderzoek   Opinie-onderzoek
OR   OR
Ordinaal   Ordinaal
Ordinaal meetniveau   Ordinaal meetniveau
Ordinaal niveau   Ordinaal niveau
Ordinal   Ordinal
Ordinal level   Ordinal level
Ordinal level   Ordinal level
Outcome   Outcome
Outlier   Outlier
Outliers   Outliers
Overeenstemming   Overeenstemming
Overschrijdingskans   Overschrijdingskans
Overschrijdingskansen   Overschrijdingskansen
Overschrijdingskansen v/d hypergeometrische verdeling   Overschrijdingskansen v/d hypergeometrische verdeling
Overschrijdingskansen van continue verdelingen   Overschrijdingskansen van continue verdelingen
Overschrijdingskansen van de binomiale verdeling   Overschrijdingskansen van de binomiale verdeling
Overschrijdingskansen van de chikwadraat-verdeling   Overschrijdingskansen van de chikwadraat-verdeling
Overschrijdingskansen van de F-verdeling   Overschrijdingskansen van de F-verdeling
Overschrijdingskansen van de normale verdeling   Overschrijdingskansen van de normale verdeling
Overschrijdingskansen van de Poisson-verdeling   Overschrijdingskansen van de Poisson-verdeling
Overschrijdingskansen van de t-verdeling   Overschrijdingskansen van de t-verdeling
Overschrijdingskansen van discrete verdelingen   Overschrijdingskansen van discrete verdelingen
Overzicht van de schatters   Overzicht van de schatters
Overzicht van de toetsen   Overzicht van de toetsen
PTop
Pad-analyse   Pad-analyse
Padcoëfficiënten   Padcoëfficiënten
Pad-coëfficiënten   Pad-coëfficiënten
Pad-coëfficiënten   Pad-coëfficiënten
Paired t-test   Paired t-test
Parameter   Parameter
Parameters   Parameters
Parameters van de binomiale verdeling   Parameters van de binomiale verdeling
Parameters van de Poisson-verdeling   Parameters van de Poisson-verdeling
Parametric statistics   Parametric statistics
Parametrische statistiek   Parametrische statistiek
Partial correlation   Partial correlation
Partial correlation coefficient   Partial correlation coefficient
Partiële correlatie   Partiële correlatie
Partiële correlatiecoëfficiënt   Partiële correlatiecoëfficiënt
Partiële F   Partiële F
Partiële F-toets   Partiële F-toets
Partiële regressiecoëfficiënt   Partiële regressiecoëfficiënt
Partiële regressiecoëfficiënten   Partiële regressiecoëfficiënten
Partiële regressiecoëfficiënten schatten en toetsen   Partiële regressiecoëfficiënten schatten en toetsen
Patient compliance   Patient compliance
Patiënt-controle onderzoek   Patiënt-controle onderzoek
Pearson's correlatiecoëfficiënt   Pearson's correlatiecoëfficiënt
Per protocol analyse   Per protocol analyse
Per protocol analysis   Per protocol analysis
Percentiel   Percentiel
Percentile   Percentile
Phi   Phi
Phi-coëfficiënt   Phi-coëfficiënt
Placebo-controlled research   Placebo-controlled research
Placebo-gecontroleerd onderzoek   Placebo-gecontroleerd onderzoek
Plattegrond   Plattegrond
Point estimator   Point estimator
Point estimators   Point estimators
Point prevalence   Point prevalence
Poisson-verdeling   Poisson-verdeling
Polygoon   Polygoon
Pooled estimate of variance   Pooled estimate of variance
Pooled proportion   Pooled proportion
Pooled proportions   Pooled proportions
Popper   Popper
Populatie   Populatie
Populatie en steekproef   Populatie en steekproef
Populatiegemiddelde   Populatiegemiddelde
Populatieparameter   Populatieparameter
Populatievariantie   Populatievariantie
Population mean   Population mean
Population variance   Population variance
Positieve correlatie   Positieve correlatie
Positively skewed   Positively skewed
Positively skewed distribution   Positively skewed distribution
Positively skewed distributions   Positively skewed distributions
Posterior probability   Posterior probability
Power   Power
Precies   Precies
Precieze   Precieze
Precise   Precise
Precisie   Precisie
Precision   Precision
Predictieve waarde   Predictieve waarde
Predictive value   Predictive value
Predictor   Predictor
Predictors   Predictors
Prevalence   Prevalence
Prevalentie   Prevalentie
Prior probability   Prior probability
Probability   Probability
Probability and statistics   Probability and statistics
Probability calculus   Probability calculus
Probability density   Probability density
Probability density curve   Probability density curve
Probability distribution   Probability distribution
Probability distributions   Probability distributions
Product-moment correlatiecoëfficiënt   Product-moment correlatiecoëfficiënt
Productregel voor onafhankelijke gebeurtenissen   Productregel voor onafhankelijke gebeurtenissen
Productregels   Productregels
Proportie   Proportie
Proporties   Proporties
Proportionaaltoets   Proportionaaltoets
Prospectief en retrospectief onderzoek   Prospectief en retrospectief onderzoek
Prospectief onderzoek   Prospectief onderzoek
Prospective research   Prospective research
Puntschatter   Puntschatter
Puntschatters   Puntschatters
p-Waarde   p-Waarde
QTop
Q-Q-plot   Q-Q-plot
Quantiles   Quantiles
Quartile   Quartile
Quartiles   Quartiles
Quasi-experimenteel onderzoek   Quasi-experimenteel onderzoek
Quintile   Quintile
Quizz-vraag   Quizz-vraag
RTop
Random   Random
Random errors   Random errors
Randomisatie   Randomisatie
Randomised controlled trial   Randomised controlled trial
Randomiseren   Randomiseren
Range   Range
Rankits   Rankits
Ratio   Ratio
Ratio level   Ratio level
Rationiveau   Rationiveau
RCT   RCT
Realisatie   Realisatie
Realisaties   Realisaties
Rechteroverschrijdingskans   Rechteroverschrijdingskans
Rechteroverschrijdingskansen   Rechteroverschrijdingskansen
Rechtseenzijdig alternatief   Rechtseenzijdig alternatief
Rechtsscheef   Rechtsscheef
Rechtsscheve verdeling   Rechtsscheve verdeling
Rechtsscheve verdelingen   Rechtsscheve verdelingen
Redundant   Redundant
Reepdiagram   Reepdiagram
Regel van Bayes   Regel van Bayes
Regressie   Regressie
Regressie en variantie-analyse   Regressie en variantie-analyse
Regressie-analyse   Regressie-analyse
Regressiecoëfficiënt   Regressiecoëfficiënt
Regressiecoëfficiënten   Regressiecoëfficiënten
Regressor   Regressor
Regressors   Regressors
Regressorvariabele   Regressorvariabele
Regressorvariabelen   Regressorvariabelen
Rejecting the null hypothesis   Rejecting the null hypothesis
Rekenkundig gemiddelde   Rekenkundig gemiddelde
Relatief risico   Relatief risico
Relatief risico en odds ratio   Relatief risico en odds ratio
Relatief risico toetsen   Relatief risico toetsen
Relatieve frequentie   Relatieve frequentie
Relatieve frequenties   Relatieve frequenties
Relative risk   Relative risk
Repeated measures ANOVA   Repeated measures ANOVA
Representatief   Representatief
Representatieve   Representatieve
Representativiteit   Representativiteit
Reproduceerbaar   Reproduceerbaar
Reproduceerbaarheid   Reproduceerbaarheid
Reproduceerbare   Reproduceerbare
Reproducibility   Reproducibility
Reproducible   Reproducible
Residual analysis   Residual analysis
Residual standard deviation   Residual standard deviation
Residual variance   Residual variance
Residuals   Residuals
Residuele analyse   Residuele analyse
Residuele standaardafwijking   Residuele standaardafwijking
Residuele variantie   Residuele variantie
Residuen   Residuen
Respons   Respons
Retrospectief onderzoek   Retrospectief onderzoek
Retrospective research   Retrospective research
Richtlijnen bij classificeren   Richtlijnen bij classificeren
Right one-sided alternative   Right one-sided alternative
Rijtotalen   Rijtotalen
Risk ratio   Risk ratio
Robuust   Robuust
Robuuste   Robuuste
Robuuste schatter   Robuuste schatter
Robuuste schatting   Robuuste schatting
Rounding   Rounding
Row totals   Row totals
RR   RR
Runstoets   Runstoets
Runstoets van Wald-Wolfowitz   Runstoets van Wald-Wolfowitz
STop
Samengestelde hypothese   Samengestelde hypothese
Samengestelde steekproef   Samengestelde steekproef
Samengevoegde variantieschatting   Samengevoegde variantieschatting
Samenhang   Samenhang
Samenhang tussen variabelen   Samenhang tussen variabelen
Sample   Sample
Sample mean   Sample mean
Sample proportion   Sample proportion
Sample proportions   Sample proportions
Sample size   Sample size
Sample space   Sample space
Sample standard deviation   Sample standard deviation
Sample variance   Sample variance
Sampling   Sampling
Sampling distribution   Sampling distribution
Sampling variation   Sampling variation
Scale   Scale
Scattering   Scattering
Scatterplot   Scatterplot
Schaal   Schaal
Schatten en toetsen   Schatten en toetsen
Schatter   Schatter
Schatting   Schatting
Schatting v/h verschil van 2 populatiegemiddelden   Schatting v/h verschil van 2 populatiegemiddelden
Schatting v/h verschil van 2 populatieproporties   Schatting v/h verschil van 2 populatieproporties
Schatting van de populatieproportie   Schatting van de populatieproportie
Schatting van de populatievariantie   Schatting van de populatievariantie
Schatting van het populatiegemiddelde   Schatting van het populatiegemiddelde
Schatting van kwantielen   Schatting van kwantielen
Schatting van kwantielen   Schatting van kwantielen
Scheefheid   Scheefheid
Scheve verdeling   Scheve verdeling
Schietoefening: een metafoor   Schietoefening: een metafoor
Schijncorrelaties   Schijncorrelaties
Scores   Scores
SE   SE
Sectordiagram   Sectordiagram
SEIF   SEIF
Selectie   Selectie
Selectie bij de randomisatie   Selectie bij de randomisatie
Selectie door nonrespons   Selectie door nonrespons
Selectie door uitval van patiënten   Selectie door uitval van patiënten
Selectiebias   Selectiebias
Selectief   Selectief
Selectiemechanisme   Selectiemechanisme
Selectiemechanismen   Selectiemechanismen
Sensitiviteit   Sensitiviteit
Sensitivity   Sensitivity
Seriële correlatie   Seriële correlatie
Set theory   Set theory
Sign test   Sign test
Significance level   Significance level
Significant   Significant
Significantie versus relevantie   Significantie versus relevantie
Significantieniveau   Significantieniveau
Simple hypothesis   Simple hypothesis
Simpson's paradox   Simpson's paradox
Simulaties van de kansverdelingen   Simulaties van de kansverdelingen
Simultane en voorwaardelijke kansen   Simultane en voorwaardelijke kansen
Simultane kans   Simultane kans
Simultane nulhypothese   Simultane nulhypothese
Simultaneous null hypothesis   Simultaneous null hypothesis
Simultaneous probability   Simultaneous probability
Skewness   Skewness
Slope   Slope
Somregel   Somregel
Spearman's rang-correlatiecoëfficiënt   Spearman's rang-correlatiecoëfficiënt
Specificiteit   Specificiteit
Spreiding   Spreiding
Spreidingsbreedte   Spreidingsbreedte
Spreidingsbronnen   Spreidingsbronnen
Spreidingsdiagram   Spreidingsdiagram
Spreidingsmaat   Spreidingsmaat
Spreidingsmaten   Spreidingsmaten
Spreidingsmaten en meetniveau   Spreidingsmaten en meetniveau
Spreidingsmaten en uitbijters   Spreidingsmaten en uitbijters
Spurious correlations   Spurious correlations
Staafdiagram   Staafdiagram
Stacked bar graph   Stacked bar graph
Stacked histogram   Stacked histogram
Stamdiagram   Stamdiagram
Standaard normale verdeling   Standaard normale verdeling
Standaardafwijking   Standaardafwijking
Standaardafwijking, geclassificeerde uitkomsten   Standaardafwijking, geclassificeerde uitkomsten
Standaardafwijking, gegroepeerde uitkomsten   Standaardafwijking, gegroepeerde uitkomsten
Standaarddeviatie   Standaarddeviatie
Standaardfout   Standaardfout
Standaardfout v/h verschil van 2 steekproefproporties   Standaardfout v/h verschil van 2 steekproefproporties
Standaardfout v/h verschil van 2 steekproefproporties onder de nulhypothese   Standaardfout v/h verschil van 2 steekproefproporties onder de nulhypothese
Standaardfout v/h verschil van de steekproefgemiddelden   Standaardfout v/h verschil van de steekproefgemiddelden
Standaardfout van de steekproefproportie   Standaardfout van de steekproefproportie
Standaardisatie   Standaardisatie
Standaardisatie van de regressors   Standaardisatie van de regressors
Standaardiseren   Standaardiseren
Standaardnormale verdeling   Standaardnormale verdeling
Standard deviation   Standard deviation
Standard deviation of classificated data   Standard deviation of classificated data
Standard deviation of grouped data   Standard deviation of grouped data
Standard error   Standard error
Standard errror inflation factor   Standard errror inflation factor
Stapsgewijze regressie   Stapsgewijze regressie
Statistic   Statistic
Statistical unit   Statistical unit
Statistical units   Statistical units
Statistics   Statistics
Statistisch significant   Statistisch significant
Statistische eenheden   Statistische eenheden
Statistische eenheid   Statistische eenheid
Statistische grootheden   Statistische grootheden
Statistische grootheid   Statistische grootheid
Statistische interpretatie van de regressie   Statistische interpretatie van de regressie
Statistische tabel   Statistische tabel
Steekproef   Steekproef
Steekproefgemiddelde   Steekproefgemiddelde
Steekproefgrootheden   Steekproefgrootheden
Steekproefgrootheid   Steekproefgrootheid
Steekproefomvang   Steekproefomvang
Steekproefomvang bij enquêtes   Steekproefomvang bij enquêtes
Steekproefomvang en betrouwbaarheidsinterval   Steekproefomvang en betrouwbaarheidsinterval
Steekproefomvang en onderscheidingsvermogen   Steekproefomvang en onderscheidingsvermogen
Steekproefomvang en power   Steekproefomvang en power
Steekproefonderzoek   Steekproefonderzoek
Steekproefproportie   Steekproefproportie
Steekproefproporties   Steekproefproporties
Steekproefstandaardafwijking   Steekproefstandaardafwijking
Steekproeftrekking   Steekproeftrekking
Steekproefvariabiliteit   Steekproefvariabiliteit
Steekproefvariantie   Steekproefvariantie
Steekproefverdeling   Steekproefverdeling
Stem-and-leaf plot   Stem-and-leaf plot
Stemplot   Stemplot
Stepwise regression   Stepwise regression
Stochast   Stochast
Stochasten   Stochasten
Stochastic variable   Stochastic variable
Stochastic variable   Stochastic variable
Stochastisch onafhankelijk   Stochastisch onafhankelijk
Stochastisch onafhankelijke   Stochastisch onafhankelijke
Stochastische   Stochastische
Stochastische onafhankelijkheid   Stochastische onafhankelijkheid
Stratificatie   Stratificatie
Stratified sample   Stratified sample
Strooidiagram   Strooidiagram
Strooiing   Strooiing
Student's t-toets   Student's t-toets
Student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven   Student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven
Student's t-verdeling   Student's t-verdeling
Study design   Study design
Subset   Subset
Sum of squares   Sum of squares
Survey   Survey
Survey-onderzoek   Survey-onderzoek
Symbolen   Symbolen
Systematisch   Systematisch
Systematische en toevallige fouten   Systematische en toevallige fouten
Systematische fout   Systematische fout
Systematische fouten   Systematische fouten
TTop
Tekentoets   Tekentoets
Test statistic   Test statistic
Test statistics   Test statistics
Testing with two-sided alternative   Testing with two-sided alternative
Testpagina   Testpagina
Theoretische kansverdelingen   Theoretische kansverdelingen
Theorie   Theorie
Therapietrouw   Therapietrouw
Thomas Bayes   Thomas Bayes
Tie   Tie
Ties   Ties
Tijdreeksanalyse   Tijdreeksanalyse
Time series analysis   Time series analysis
Toegepast onderzoek   Toegepast onderzoek
Toegestane bewerkingen   Toegestane bewerkingen
Toets met het betrouwbaarheidsinterval   Toets met het betrouwbaarheidsinterval
Toets van McNemar   Toets van McNemar
Toets voor één steekproef, bekende standaardfout   Toets voor één steekproef, bekende standaardfout
Toets voor één steekproef, onbekende standaardfout   Toets voor één steekproef, onbekende standaardfout
Toetsen met de binomiale verdeling, één steekproef   Toetsen met de binomiale verdeling, één steekproef
Toetsen met de kritieke waarde   Toetsen met de kritieke waarde
Toetsen met de normale benadering, één steekproef   Toetsen met de normale benadering, één steekproef
Toetsen met de normale benadering, twee steekproeven   Toetsen met de normale benadering, twee steekproeven
Toetsen met de overschrijdingskans   Toetsen met de overschrijdingskans
Toetsen met het betrouwbaarheidsinterval   Toetsen met het betrouwbaarheidsinterval
Toetsen van de regressiecoëfficiënten   Toetsen van de regressiecoëfficiënten
Toetsen van de werkhypothese   Toetsen van de werkhypothese
Toetsen van hypothesen   Toetsen van hypothesen
Toetsen van Kendall's tau   Toetsen van Kendall's tau
Toetsen van Kendall's tau   Toetsen van Kendall's tau
Toetsen van Pearson's correlatiecoëfficiënt   Toetsen van Pearson's correlatiecoëfficiënt
Toetsen van Pearson's correlatiecoëfficiënt   Toetsen van Pearson's correlatiecoëfficiënt
Toetsen van Spearman's rang-correlatiecoëfficiënt   Toetsen van Spearman's rang-correlatiecoëfficiënt
Toetsingsgrootheden   Toetsingsgrootheden
Toetsingsgrootheid   Toetsingsgrootheid
Toetsingsprocedure in 7 stappen   Toetsingsprocedure in 7 stappen
Toetsingsprocedures   Toetsingsprocedures
Toetskeuze   Toetskeuze
Toetsrisico's en onderscheidingsvermogen   Toetsrisico's en onderscheidingsvermogen
Toetsvoorwaarden bij de Mann-Whitney toets   Toetsvoorwaarden bij de Mann-Whitney toets
Toetsvoorwaarden bij de Wilcoxon toets   Toetsvoorwaarden bij de Wilcoxon toets
Toetsvoorwaarden bij Student's t-toets   Toetsvoorwaarden bij Student's t-toets
Toevallig   Toevallig
Toevallig of systematisch?   Toevallig of systematisch?
Toevallige afwijkingen   Toevallige afwijkingen
Toevallige fluctuaties   Toevallige fluctuaties
Toevallige fouten   Toevallige fouten
Tolerance   Tolerance
Transformatie   Transformatie
Transformatie van de afhankelijk variabele   Transformatie van de afhankelijk variabele
Transformeren   Transformeren
Transversaal onderzoek   Transversaal onderzoek
T-test   T-test
T-toets   T-toets
t-toets   t-toets
T-toets voor onafhankelijke steekproeven   T-toets voor onafhankelijke steekproeven
T-verdeling   T-verdeling
Twee steekproeven, categorische variabelen   Twee steekproeven, categorische variabelen
Twee steekproeven, continue variabelen   Twee steekproeven, continue variabelen
Tweezijdig alternatief   Tweezijdig alternatief
Tweezijdig stem-and-leaf plot   Tweezijdig stem-and-leaf plot
Tweezijdig toetsen   Tweezijdig toetsen
Two-sided alternative   Two-sided alternative
Type I risico   Type I risico
Type II risico   Type II risico
Type variabele   Type variabele
Typen I en II risico's   Typen I en II risico's
Typen van onderzoek   Typen van onderzoek
Typen variabelen   Typen variabelen
UTop
Uitbijter   Uitbijter
Uitbijter of niet?   Uitbijter of niet?
Uitbijters   Uitbijters
Uitbijters in een boxplot   Uitbijters in een boxplot
Uitkomst   Uitkomst
Uitkomst en uitkomstenruimte   Uitkomst en uitkomstenruimte
Uitkomstenruimte   Uitkomstenruimte
Uitputtend   Uitputtend
Uitvoering van de chikwadraat-toets op associatie   Uitvoering van de chikwadraat-toets op associatie
Unbiased estimate   Unbiased estimate
Unbiased estimator   Unbiased estimator
Unbiased estimators   Unbiased estimators
Unbiasedness   Unbiasedness
Uniform distribution   Uniform distribution
Uniforme verdeling   Uniforme verdeling
Union   Union
Univariaat   Univariaat
Univariate   Univariate
Univariate distribution   Univariate distribution
Univariate uitkomsten   Univariate uitkomsten
Univariate verdeling   Univariate verdeling
Upper tail probabilities   Upper tail probabilities
Upper tail probability   Upper tail probability
VTop
Valid   Valid
Validatie   Validatie
Validation   Validation
Valide   Valide
Validiteit   Validiteit
Validiteit en betrouwbaarheid   Validiteit en betrouwbaarheid
Validity   Validity
Value   Value
Variabele   Variabele
Variabelen, waarden en uitkomsten   Variabelen, waarden en uitkomsten
Variabiliteit   Variabiliteit
Variance   Variance
Variance inflation factor   Variance inflation factor
Variantie   Variantie
Variantie van de kansverdeling   Variantie van de kansverdeling
Variantie van de steekproefproportie   Variantie van de steekproefproportie
Variantie-analyse   Variantie-analyse
Variantiebronnen   Variantiebronnen
Variatiebreedte   Variatiebreedte
Variatiecoëfficiënt   Variatiecoëfficiënt
Verdelingsvrije toetsen   Verdelingsvrije toetsen
Vereniging   Vereniging
Vergelijkend en niet-vergelijkend onderzoek   Vergelijkend en niet-vergelijkend onderzoek
Verklarende variabele   Verklarende variabele
Verklarende variabelen   Verklarende variabelen
Verschil van 2 populatiegemiddelden bij afhankelijke waarnemingen   Verschil van 2 populatiegemiddelden bij afhankelijke waarnemingen
Verstorende variabele   Verstorende variabele
Verstoring   Verstoring
Verstoring en effectmodificatie   Verstoring en effectmodificatie
Verwachting   Verwachting
Verwachtingen   Verwachtingen
Verwachtingen v/d hypergeometrische verdeling   Verwachtingen v/d hypergeometrische verdeling
Verwachtingen van de binomiale verdeling   Verwachtingen van de binomiale verdeling
Verwachtingen van de chikwadraat-verdeling   Verwachtingen van de chikwadraat-verdeling
Verwachtingen van de gemiddelde kwadratensom   Verwachtingen van de gemiddelde kwadratensom
Verwachtingen van de normale verdeling   Verwachtingen van de normale verdeling
Verwachtingen van de Poisson-verdeling   Verwachtingen van de Poisson-verdeling
Verwachtingen van steekproefgrootheden   Verwachtingen van steekproefgrootheden
Verwachtingswaarde   Verwachtingswaarde
Verwachtingswaarden   Verwachtingswaarden
Verwerpen van de nulhypothese   Verwerpen van de nulhypothese
Verzamelingenleer   Verzamelingenleer
VIF   VIF
Voorbeeld van de binomiale verdeling   Voorbeeld van de binomiale verdeling
Voorbeeld van de Poisson-verdeling   Voorbeeld van de Poisson-verdeling
Voorbeeld van een onderzoek   Voorbeeld van een onderzoek
Voorspellen   Voorspellen
Voorspellende variabele   Voorspellende variabele
Voorspellende variabelen   Voorspellende variabelen
Voorspellende waarde   Voorspellende waarde
Voorwaardelijke kans   Voorwaardelijke kans
Voorwaardelijke kansen   Voorwaardelijke kansen
Vrijheidsgraden   Vrijheidsgraden
WTop
Waarde   Waarde
Waarnemen   Waarnemen
Waarschijnlijkheid en statistiek   Waarschijnlijkheid en statistiek
Wedverhouding   Wedverhouding
Weighted kappa   Weighted kappa
Weighted mean   Weighted mean
Weighted regression   Weighted regression
Werkhypothese   Werkhypothese
Wetenschappelijk onderzoek   Wetenschappelijk onderzoek
Wilcoxon signed ranks test   Wilcoxon signed ranks test
Wilcoxon toets   Wilcoxon toets
YTop
Y hat   Y hat
Y hoedje   Y hoedje
ZTop
Z-toets   Z-toets
Z-transformatie   Z-transformatie
Zuivere schatter   Zuivere schatter
Zuivere schatters   Zuivere schatters
Zuivere schatting   Zuivere schatting
Zuiverheid   Zuiverheid
Z-verdeling   Z-verdeling